Wypożyczalnia Ruszvelo 3

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW ZABYTKOWYCH

gniotsa nie łamiotsa

o wypożyczalni...

Zapraszamy do zwiedzania Doliny Górnej Łabuńki na zabytkowych rowerach produkcji CCCP (ZSRR). Do Państwa dyspozycji mamy składaki (MMB3,KAMA), damki (ZIF,MODEL 112-512) i kultowe z ramą UKRAINA, URAL.

Do roweru dodajemy  mapkę z atrakcjami do zwiedzania i miejscem na stemple pamiątkowe.

UWAGA:

Polecane dla dorosłych i dzieci od lat 8. czynne w godzinach podanych w stopce strony. Przed przyjazdem prosimy telefonicznie sprawdzić dostępność rowerów. 

oferta indywidualna

Wypożyczenie roweru po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. 

30 zł/dzień

oferta grupowa

 Rajd rowerowy na wybranej trasie po Dolinie Górnej Łabuńki na zabytkowych rowerach dla całej grupy (max. 3 godz.)

opłata za rowery:

 16 zł/osoba dla grup powyżej 20 osób

320 zł/grupa dla grup do 20 osób

Ceny obowiązują przy połączniu z ofertą zwiedzania. 


2. Krótki rajd rowerowy do wąwozu Kamieniec na zabytkowych rowerach dla całej grupy.

opłata za rowery:

 8 zł/osoba dla grup powyżej 20 osób

160 zł/grupa dla grup do 20 osób

Ceny obowiązują przy połączniu z ofertą zwiedzania. 

regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW RUSZVelo

1.Olejarnia Świąteczna w ramach działań związanych z edukacją prowadzi wypożyczalnię rowerów zabytkowych. 2.Rowery w wypożyczalni są własnością Olejarni Świątecznej. 3.Rowery mogą być wypożyczane osobom indywidualnym, grupom zorganizowanym. 4.Wypożyczanie rowerów jest odpłatne dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych wg obowiązującego cennika. 5.Wydawane rowery są sprawne technicznie. Sprawność techniczną roweru wydający i wypożyczający powinien sprawdzić przed wypożyczeniem. 6.Wydający przedstawia umowę wypożyczenia rowerów wg ustalonego wzoru. Wypożyczający składa na umowie wypożyczenia swój czytelny podpis. Złożenie podpisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i potwierdzenie sprawności technicznej roweru i innego wydanego sprzętu. 7.Aby wypożyczyć rower należy: a.przedstawić do wglądu dowód osobisty lub inne dokumenty ze zdjęciem, b.pozostawić dane do kontaktu (nr telefonu, adres) c.być osobą powyżej 16 roku życia. Rowery dla osób młodszych mogą wypożyczać ich pełnoletni opiekunowie. d.podpisać się w rejestrze wydawanych rowerów. 8.Jeżeli wydający uzna wypożyczającego za niewiarygodnego może odmówić wydania roweru bez podania przyczyny. 9.Zwrot roweru po wypożyczeniu przyjmujący pracownik wypożyczalni poświadcza swoim podpisem i odnotowuje uwagi. 10.Zwrot roweru po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. 11.Określa się podstawowe zasady użytkowania rowerów : a.Rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. b.W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonego zabezpieczenia. c.Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim z wyjątkiem przekazania roweru osobom niepełnoletnim będącym pod opieką wypożyczającego. d.Rower należy zwrócić do wypożyczalni sprawny technicznie w deklarowanym i e.Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. f.W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w wypożyczalni. g.Wypożyczający ponosi pełne koszty odkupienia skradzionego roweru lub naprawy roweru uszkodzonego, w tym roweru wypożyczonego dla osób małoletnich. 12. Olejarnia Świąteczna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

Tomasz Kostrubiec właściciel

proponowane trasy znakowane:

Dolina Górnej Łabuńki - pętla 21 km

szlak niebieski-żółty-niebieski

przystanki do zwiedzania:

 1. MINI ZOO- pałac w Łabuńkach
 2. IZBA MUZEALNA w Barchaczowie
 3. KLASZTOR SIÓSTR FMM w Łabuniach
 4. ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA "PAWIE PIÓRO" Biblioteka w Łabuniach
 5. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY z pocz. XVII w.
 6. OLEJARNIA ŚWIĄTECZNA - zagroda edukacyjna (skansen olejarski)
Zamość (Starówka) - 15 km (plus powrót)

Szlak niebieski- czerwony-miejska droga rowerowa bez znaków ul. Lipską i Bulwarami Schwabisch Hall. Powrót tą samą trasą.

Przystanki do zwiedzania:

 1. Źródło Krynica w Wierzbiu
 2. Starówka w Zamościu
 3. Olejarnia Świąteczna- Zagroda edukacyjna (skansen olejarski)
Krynice - 17 km (plus powrót) trudna

szlak niebieski  i powrót tą samą trasą. 

Bitwa pod Komarowem 1920 (Wolica Śniatycka) - 15 km (plus powrót)

szlak: niebieski-żółty- czarny

przystanki do zwiedzania:

 1. Kościół parafialny
 2. scieżka dydaktyczna Pawie Pióro (biblioteka)
 3. Izba Muzealna w Barchaczowie
 4. Miejsce Bitwa Pod Komarowem 1920
 5. Olejarnia Świąteczna Zagroda edukacyjna (skansen olejarski)